แผ่นกรองแสงประหยัดพลังงาน โดย อ.ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์

[youtube]http://youtu.be/jYj6Li26Ax4[/youtube]

แผ่นกรองแสงประหยัดพลังงาน ช่วยลดความร้อน ลดแสง น้ำหนักเบา ทนต่อสภาพอากาศ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความสวยงาม สามารถติดตั้งและถอดออกได้สะดวก ติดต่อได้ที่ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โทร. 0-2942-8960-3 (ต่อ 308)
ผลงานวิจัย โดย อ.ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, นายอัคนีย์ สงวนภักดิ์,  Dr.Joseph Khedari สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์