ทุน The JSPS RONPAKU (Dissertation Ph.D.) Program ประจำปี 2557

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
เรื่อง การขอรับทุน “The JSPS RONPAKU (Dissertation Ph.D.) Program”
ประจำปี 2557 (JFY 2014)

องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งชาติญี่ปุ่น (Japan Society for the Promotion of Science, JSPS) ได้จัดให้มีโครงการทุน “The JSPS RONPAKU (Dissertation Ph.D.) Program” ให้นักวิจัยของประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชียและแอฟริกาที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับ JSPS โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนักวิจัยซึ่งมีผลงานวิจัยที่ดี มีคุณภาพและทำสะสมกันมาเป็นจำนวนเพียงพอ ให้มีโอกาสได้รับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น โดยการเสนอวิทยานิพนธ์ที่จัดทำขึ้นจากผลงานวิจัยของตนเอง โดยมิต้องเข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษาขั้นปริญญาเอกตามปกติ

รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 10 กรกฏาคม 2556

ผู้สนใจสามารดาวน์โหลดเอกสาร ได้ดังนี้