ขอเชิญร่วมฟังเสวนาพิเศษ “นวัตกรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน”

ขอเชิญร่วมฟังเสวนาพิเศษ “นวัตกรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน” (Innovation in Humanities and Social Sciences for Sustainable Development) วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ภาคเช้า 8.30-12.15 น. ณ ห้องบุหลันพิทักษ์ผล ชั้น 3 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และภาคบ่าย เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องหยกมณี และห้องเรไร ชั้น 2 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์