ขอเชิญร่วมฟังเสวนาพิเศษ “นวัตกรรมการเกษตร เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ขอเชิญร่วมฟังเสวนาพิเศษ “นวัตกรรมการเกษตร เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30-16.30 ในงาน การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 58 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาพืช จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ