ชาชิงจูฉ่าย สมุนไพรต้านมะเร็ง

ชาชิงจูฉ่าย สมุนไพรต้านมะเร็ง เป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการยังยั้งการขยายตัวของเซลล์มะเร็ง โดยการแปรรูปใบจิงจูฉ่ายให้เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของชาเพื่อสุขภาพ ช่วยในการปรับสมดุลภายในร่างกาย ลดความดันโลหิต ฟอกเลือด และยังคงรักษาสารสำคัญที่มีฤทธิ์ต่อการยับยั้งเซลล์มะเร็งไว้ในการผลิตภัณฑ์ สอบถามได้ที่ คุณภคพร สาทลาลัย ศูนย์ปฎิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน โทร.0-3435-1399

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A