ชุดตรวจสอบไนโตรฟูแรนในสัตว์น้ำ Nitrofuran Detection Kit

ไนโตรฟูแรน (Nitrofurans) ชนิด AOZ     คือยาปฏิชีวนะที่สังเคราะห์มาเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียเกษตรกรนิยมนำมาใช้ผสมในอาหารสัตว์ เพื่อเป็นการป้องกันและรักษาโรคในสัตว์ ซึ่งทำให้เกิดการตกค้างอยู่ตามเนื้อเยื่อต่างๆ ของร่างกายสัตว์ ส่งผลถึงผู้บริโภค อาทิ คลื่นไส้ อาเจียน ภูมิคุ้มกันเสื่อม ก่อมะเร็ง ทำให้หลายๆ ประเทศประกาศห้ามใช้และนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีสารตกค้างของไนโตรฟูแรน

ขั้นตอน

  1. เก็บตัวอย่างปลา
  2. สกัดสารจากเนื้อปลา
  3. ตรวจสอบด้วยชุดทดสอบ
  4. วิเคราะห์การเปลี่ยนสี
  5. ใช้แอพพลิเคชันแปลผล

ประโยชน์ของชุดตรวจไนโตรฟูแรน

  • ใช้เวลาเตรียมตัวอย่าง 6 ชั่วโมง-ข้ามคืน
  • ระยะเวลาตรวจสอบรวดเร็วเพียง 10 นาที
  • เกษตรกรหรือบุคคลทั่วไปสามารถตรวจสอบเองได้
  • วิเคราะห์ข้อมูลโดยการตรวจสอบสี

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ผศ.ดร.ศศิมนัส อุณจักร์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 089-7441-466 หรือ E-mail: Sasinanas.u@ku.ac.th

ผู้เรียบเรียง
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail : rdityt@ku.ac.th