จดหมายข่าวสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

สามารถเข้าชมและดาว์นโหลดไฟล์หนังสือ จดหมายข่าว วช. ได้ที่ http://www2.nrct.go.th/nrctnewsletter.aspx  เพื่อเสนอความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม และเผยแพร่บทความทางวิชาการ ผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน