ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินความเป็นไปได้ของกระบวนการผลิต และผลกระทบจากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์”

QR Code  : เอกสารการอบรม
หรือคลิก Link : https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1gK-V9rayiHO_qswveHfR3SVJ6WMPqYa2

หรือ Click เพื่อลงทะเบียน