นมแพะและผลิตภัณฑ์นมแพะไร้กลิ่นตรา KU

          นมแพะไร้กลิ่น เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ริโภคที่ต้องการดูแลสุขภาพ นมแพะมีคุณค่าทางโภชนาการไม่น้อยไปกว่านมแม่ จากการค้นคว้าวิจัยผลิตภัณฑ์นมแพะไรกลิ่น ตรา KU เป็นต้นแบบการทำธุรกิจให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ และยังเป็นการเพิ่มอาชีพทางธุรกิจเกษตร จากองค์ความรู้ที่ได้ศึกษาค้นคว้าที่ผ่านมามากกว่า 10 ปี นมแพะสามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นนมแพะพาสเจอร์ไรซ์จากวิธีที่ถูกหลักอนามัย โดยไม่เสียคุณค่าทางโภชนาการ  การแปรรูปนมแพะสเตอริไรส์เพื่อเพิ่มอายุการเก็บรักษา และการแปรรูปป็นนมแพะผงเพื่อเพิ่มอายุการเก็บรักษาเมื่อมีปริมาณนมแพะล้นตลาด หรือ นำมาละลายกลับเป็นนมน้ำได้ปกติในช่วงที่ขาดแคลน เรายังสามารถนำน้ำนมเหล่านี้มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องสำอาง นมแพะข้นหวาน เบเกอรี่นมแพะ เต้าหู้ไข่นมแพะ เนยนมแพะ โยเกิร์ตนมแพะ โดยใช้แบรนด์สินค้า ตรา KU เป็นต้นแบบ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้กับอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ

“นมแพะ ดีอย่างไร”

  • มีคุณค่าทางโภคนาการสูง
  • ร่างกายสามารถย่อยและดูดซึมได้ง่าย
  • มีกรดอะมิโนหลายชนิด เหมาะกับผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้แพ้นมโค
  • มีวิตามินเอสูง และแร่ธาตุที่สำคัญ เช่นแคลเซียม และฟอสฟอรัส
  • มีเอนไซม์ที่สลายสารก่อภูมิแพ้ ทำให้ผู้แพ้นมชนิดอื่นทานได้
  • รักษาภูมิแพ้ หอบหืด โรคปอด อาเจียน ไอ โรคหวัด โรคไซนัส
  • เสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกาย

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ผศ.ดร.ศศิธร นาคทอง และคณะ
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
E-mail : agrsas@ku.ac.th

ผู้เรียบเรียง
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail : rdityt@ku.ac.th