การบรรยายพิเศษเรื่อง Business Model Generation: A Practical Guide to Design Tomorrow’s Innovation Driven Enterprise

ดูคลิปการบรรยายย้อนหลัง CLICK

เอกสารประกอบการบรรยาย

  1. ความคืบหน้าเรื่องทุนวิจัย โดย รศ.ดร.สิรี  ชัยเสรี
  2. Business Model Generation: A Practical Guide to Design Tomorrow’s Innovation Driven Enterprise โดย ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

หรือ ลงทะเบียน : Click