สวพ.มก. แสดงความยินดีและมอบกระเช้า เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาของคณะศึกษาศาสตร์ มก.

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แสดงความยินดีและมอบกระเช้า เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์