สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด”

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด”

รุ่นที่ 8 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก
จัดระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2563
โรงแรมท็อปแลนด์ แอนด์ ดอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดพิษณุโลก

รุ่นที่ 9 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดขอนแก่น
จัดระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2563
โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

รุ่นที่ 10 (ภาคใต้) จังหวัดสงขลา
จัดระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2563
โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

รุ่นที่ 11 (ภาคกลาง) จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จัดระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2563
ณ ห้องประชุม สถาบันเกษตราธิการ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

ด่วน !! รับจำนวนจำกัด เพียงรุ่นละ 50 คน เท่านั้น
สมัครผ่านระบบ http://pdms.arda.or.th
รายละเอียดเพิ่มเติม www.arda.or.th
ติดต่อข่าวสารผ่านทาง Facebook : @สำนักพัฒนาบุคลากรวิจัย สวก.
โทรศัพท์ 025797435 ต่อ 3614 (อนงค์ – คุณากร)