KU Slim เคยู สลิม : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

 

KU Slim เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนประกอบหลัก คือกลูโคแมนจากผงบุก ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล ไขมันในเส้นเลือด เป็นสารให้ความข้นหนืด เมื่อทานแล้วจะรู้สึกอิ่มนาน ไม่ให้พลังงานจึงเหมาะสำหรับผู้ต้องการควบคุมน้ำหนักได้ดี

ติดต่อสอบถาม
รศ.ดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
E-mail : fagiruw@ku.ac.th