เตาปิ้ง-ย่าง ปลอดสารพิษ

“เตาปิ้ง-ย่าง ปลอดสารพิษ” เพื่อแก้ไขปัญหาสาเหตุการเกิดสาร PAHs. ส่วนหนึ่งเกิดจากถ่านไม้ (Charcoal) มาใช้เผาให้ความร้อนในการปิ้งย่างน้ำมันหรือไขมันสัตว์หยดลงบนเตาแล้วสัมผัสกับถ่านที่กำลังลุกไหม้โดยตรง เกิดเป็นเขม่าควัน ซึ่งเป็นสาร PAHs. นักวิจัยจึงได้ออกแบบรางดักน้ำมัน หรือไขมันจากการปิ้งย่าง ไม่ให้สัมผัสกับถ่านที่กำลังลุกไหม้แต่ยังให้รูปแบบและอารมณ์ในการปิ้งย่างแบบเดิมสอบถามได้ที่ ดร. พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์ และ ดร. สุเทพ จันทร์เขียว อาจารย์ประจำภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โทร. 02-942-8109)

ขอขอบคุณทุกท่านที่ชมสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. และขอความกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามการให้บริการข้อมูล เพื่อการปรับปรุงต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง  

คลิกที่นี่เพื่อตอบแบบสอบถาม—> https://goo.gl/forms/iQ8OcJmUzGIyTIwD2