เครื่องอัดกระทงใบตอง

ภาชนะโฟมและพลาสติกที่ใช้บรรจุอาหารแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ก่อให้เกิดปัญหาด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม  โดยมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นและยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคหากนำไปใช้กับอาหารที่มีความร้อน และอาจมีโฟมหรือพลาสติกติดอยู่กับภาชนะเนื่องจากไม่ได้ผ่านการทำความสะอาดก่อนนำมาใช้บรรจุอาหาร

จึงมีแนวคิดในการพัฒนาเครื่องอัดกระทงใบตองทีมีราคาถูก เกษตรกรและชุมสามารถนำไปสร้างอาชีพและรายได้ โดยใช้หลักการง่ายๆ คือ ร้อน-หลอม-คงรูป ซึ่งใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่ม เช่น ใบตอง หาง่ายและมีการปลูกเป็นจำนวนมาก และยังเป็นวัสดุตามธรรมชาติไม่มีสารพิษที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค อีกทั้งสามารถนำกระทงที่ใช้แล้ว และมีเศษอาหารติดค้างอยู่ไปหมักทำปุ๋ยเพื่อลดขยะในชุมชน และช่วยให้เกิดการคัดแยกขยะอินทรีย์นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ง่าย เพราะไม่มีวัสดุมีคมในการขึ้นรูปประกอบอยู่

ตัวอย่างใบที่สามารถนำมาใช้ได้ (ควรมีความหนาไม่เกิน 1 มิลลิเมตร)

 • ใบตอง
 • ใบบัว
 • ใบทองหลาง
 • ใบทองกวาว
 • ใบสัก
 • กาบกล้วย
 • กาบปาล์ม

ขั้นตอนการขึ้นรูปถ้วย

 1. เจียนใบตอง ขนาด 20 ซม. 2 แผ่น
 2. ทาน้ำแป้งมันที่ใบตอง นำมาวางขวางเส้นใย
 3. นำเข้าเครื่องอัด ครั้งละ 1 ถ้วย ใช้เวลา 1-2 นาที
 4. นำมาพักให้เย็นและเซ็ตตัว จะได้ถ้วยกระทงขนาด 15 ซม.

ข้อแนะนำการใช้งานเครื่องอัดกระทงใบตอง

สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ 1-2 ชม. ควรหยุดพัก 15 นาที สามารถนำถ้วยแช่ตู้เย็นได้ 3-5 วัน โดยใส่ถุงมัดปากไว้ และห้ามพ่นน้ำหรือชุบน้ำ

คุณสมบัติเครื่องอัดกระทงใบตอง

 • กำลังไฟฟ้า 2,100 วัตต์ 200 โวลท์ ใช้ได้กับไฟฟ้าตามบ้าน
 • น้ำหนักเครื่อง 15 กิโลกรัม กว้าง 30 x ยาว 30 x สูง 60 ซม.
 • ทำจากเหล็ก ไม่เป็นสนิม

ผู้วิจัย : อาจารย์นงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร และศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 091-021-9191 Email : fengnllg@ku.ac.th

ผู้เรียบเรียง :
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร Email : rdityt@ku.ac.th
(ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.)