วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563

แบบฟอร์มการนำเสนอผลงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการ
ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563 (นิทรรศการภาครัฐเเละเอกชน)
 
      
 สามารถส่งผลงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563” ได้ที่

inventorday.rekm@nrct.go.th   ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
นางสาวกนกพร  ทองบ้านเกาะ และนางสาวอรพินท์  แย้มละออ
โทร. 02 579 1370 – 9 ต่อ 525
ในวันเเละเวลาราชการ 8.30 – 16.30 น.
**************************************************************************
แบบฟอร์มการนำเสนอผลงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการ
ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563
(นิทรรศการผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในเวทีระดับนานาชาติ)
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
คุณอรณี  ผงคลี
โทร. 02-579-1370 ต่อ 532
ในวันเเละเวลาราชการ 8.30 – 16.30 น.
*************************************************************************
โครงการ Thailand New Gen Inventors Award 2020
1. โครงการ Thailand New Gen Inventors Award 2020  – Download 
2. แบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เเละนวัตกรรม โครงการ I-New Gen – Download
การสมัครเข้าร่วมโครงการ
– ให้ผู้สมัครจัดพิมพ์ แบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยความเรียบร้อย
1
– ส่งไฟล์แบบเสนอผลงานฯ ไฟล์ Word เเละ PDF ที่เรียบร้อยเเล้ว
  มาทางอีเมล์  younginventor.rekm@nrct.go.th
1
– สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งเเต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2562
– ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือกให้นำผลงานมาจัดเเสดง
   ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563 ในวันที่ 6 มกราคม 2563
หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่จะทำการตอบกลับอีเมล์เมื่อได้รับเอกสารเรียบร้อยเเล้ว
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ธนิดา พิณศรี
โทร. 02-579-1370 ต่อ 508
ในวันเเละเวลาราชการ 8.30 – 16.30 น.