ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจำปี พ.ศ. 2562

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม” ในระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา