น้อยหน่าฝ้ายเขียวเกษตร 2

น้อยหน่าฝ้ายเขียวเกษตร 2 เป็นน้อยหน่าพันธุ์ลูกผสมที่เกิดจากพ่อแม่พันธุ์น้อยหน่าพันธุ์เพชรปากช่อง กับฝ้ายเขียวเกษตร 1 ซึ่งฝ้ายเขียวเกษตร 2 จะเป็นน้อยหน่าที่ปลูกง่าย ทนแล้ง ให้ผลผลิตเร็ว เนื้อร่วนไม่เหนียว ลูกใหญ่ เปลือกหนา สุกช้า เมล็ดน้อย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์เรืองศักดิ์ กมขุนทด สถานีวิจัยปากช่อง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.09-0237-9160, 08-1470-2382

ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. และขอความกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามการให้บริการข้อมูล เพื่อการปรับปรุงต่อไปด้วยจะขอบคุณยิ่ง คลิกที่นี่เพื่อตอบแบบสอบถาม