การเฝ้าระวัง… โรคใบด่างมันสำปะหลัง

การเฝ้าระวัง… โรคใบด่างมันสำปะหลัง ที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส Sri Lankan cassava mosaic virus ซึ่งอาการของมันสำปะหลังที่เป็นโรค จะมีลักษณะใบด่าง เหลือง ใบเสียรูปทรง ลดรูป และยอดที่แตกใหม่จะแสดงอาการด่างเหลือง ลำต้นแคระแกร็น ซึ่งสร้างความเสียหายต่อผลผลิต 80-100% โดยพาหะนำโรคใบด่างมันสำปะหลัง คือแมลงหวี่ขาวยาสูบ พบได้ในมันสำปะหลัง มันฝรั่ง กะเพรา โหระพา พืชตระกูลพริกมะเขือ พืชตระกูลแนวทางป้องกัน ห้ามนำเข้าท่อนพันธุ์ จากต่างประเทศ ใช้ท่อนพันธุ์ปลอดโรค หมั่นสำรวจแปลงอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง หากพบเจออาการแจ้งได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่อาจารย์ ดร. วันวิสา ศิริวรรรณ์ ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2579-1026

ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. และขอความกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามการให้บริการข้อมูล เพื่อการปรับปรุงต่อไปด้วยจะขอบคุณยิ่ง คลิกที่นี่เพื่อตอบแบบสอบถาม