ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 17

ระบบลงทะเบียนการประกวดผลงานวิชาการประจำปี

งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 17

* หมายเหตุ ผู้ส่งผลงานจะต้องมีบัญชี gmail เพื่อทำการ login เข้าระบบรับสมัคร

เพื่อใช้ประกอบการแนบไฟล์เอกสารที่ส่งประกวดผลงานวิชาการประจำปี *

https://forms.gle/56a7vQQvX54zNiWu6

 

QR code สมครประกวดผลงานวชาการ

 

ประชมวชาการ1