ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Computer Server) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง