ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562

คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “พืชสวนก้าวไกล นำไทยมั่งคั่ง” (Advanced Horticulture Brings Wealth to Thailand) ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิซ คอนเวนชั่น นนทบุรี (Richmond Stylish Convention Hotel) จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2562