ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 7th Asian NIR Symposium (ANS2020)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 7th Asian NIR Symposium (ANS2020) ระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์  https://www.eng.rmuti.ac.th/ans2020/ (ข้าราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียนและเข้าร่วมโดยไม่ถือเป็นวันลา)