งานประชุมวิชาการ “อนาคตของประสาทวิทยาศาสตร์ไทย” (The Future of Thai Neuroscience)

ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ และหลักสูตรบัณฑิตศึกษาปริญญาโท-เอก สาขาประสาทวิทยาศาสตร์ นานาชาติ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าประสาทวิทยาศาสตร์และปัจจุบัน ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ “อนาคตของประสาทวิทยาศาสตร์ไทย” (The Future of Thai Neuroscience) ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัล รัตรโกสินทร์ ถนนราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 6  ตุลาคม 2562
หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม