การประชุมวิชาการระดับนานาชาติสารพิษจากเชื้อรา (ISMYCO & ICM 2020)

ด้วยสมาคมสารพิษจากเชื้อรา (Tha Association of Mycotoxicology, Thailand) ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Japanese Society Mycotoxicology, ประเทศญี่ปุ่น กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติสารพิษจากเชื้อรา ” The International Symposium of Mycotoxicology (ISMYCO 2020) and The 4th International Conference of Mycotoxicology and Food Security 2020 (ICM2020)” ภายใต้หัวข้อ “Move to the next step in mycotoxin research and Asian network” ในวันที่ 9-11 กันยายน 2563 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ