ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ IHSEP2019

ด้วยสถาบันพระบรมราชชนก ได้ดำเนินการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (International Conference on Advancement in Health Science Education and Profession: Synergy and Reform for Better Health (IHSEP2019) in Celebration of the Royal Coronation Ceremony) ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น  กรุงเทพฯ