ม.รามคำแหง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนองานระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 11

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้ง 11 เนื่องในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหงครบรอบ 48 ปี ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ และบรรยายกลุ่มย่อย อาคารศรีศรัทธา (SIB) มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ