ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ “มสธ.วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น” ประจำปี 2563

ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจักประชุมวิชาการระดับชาติ “มสธ.วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น” ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยฯ โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ดังแนบ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562