คณะสัตวแพทยศาสตร์ มก. ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาการเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยสำหรับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ