ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ สวก. 2562 ภายใต้แนวคิด “จุดเปลี่ยนอนาคตไทย ด้วยงานวิจัยเกษตร” (Beyond Disruptive Technology)

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ สวก. 2562 ภายใต้แนวคิด “จุดเปลี่ยนอนาคตไทย ด้วยงานวิจัยเกษตร” (Beyond Disruptive Technology) โดนมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในทิศทางภาคการเกษตรของโลก รวมถึงเป็นเวทีในการแสดงผลสำเร็จของงานวิจัยที่ได้รับทุนจาก สวก. ในระหว่างวันที่ 8 – 9 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

จึงขอเชิญบุคลากรวิจัยในหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมงานดังกล่าว ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ที่ลิ้งด้านล่าง

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่นี่

กำหนดการ งานประชุมวิชาการ สวก. 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กลุ่มงานผู้อำนวยการสำนักงาน
โทร 02-579-7435 ต่อ 3613 (ศรศิลป์)
โทร 02-579-7435 ต่อ 2208
โทรสาร 02-579-7235
อีเมล์ : support@arda.or.th

สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้เบิกจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด