วช. ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ

ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดแผนงานการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัยและนักประดิษฐ์เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5 เวที ดังนี้

 1. งาน “The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New products” (iENA 2019)
  ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562
 2. งาน “Seoul International Invention Fair 2019” (SIIF 2019)
  กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2562
 3. งาน “The 48th International Exhibition of Inventions Geneva”
  ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 25 – 29 มีนาคม 2563
 4. งาน “The International British Innovation, Invention & Technology Exhibition London” (IBIX 2020)
  ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2563
 5. งาน “The 11th International Exhibition of Inventions” (IEI 2020)
  ณ เมืองฝอซาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ช่วงเดือนกันยายน 2563

กำหนดการสำคัญ

โดยสามารถดูรายละเอียดและดาว์นโหลดแบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่ www.inventorday.nrct.go.th