ม.เกษตรขอเสนอ นวัตกรรมพลาสเตอร์ผ้าปิดแผลเส้นใยนาโน

ปัญหาผิวบริเวณบาดแผลสีซีดจาง จากการใช้พลาสเตอร์ปิดแผลเป็นเวลานาน ทำให้ผิวไม่สวยเป็นด่างๆขาวๆ จะหมดไปเมื่อคุณได้มาลองใช้ ผ้าปิดแผลจากเส้นใยนาโน นอกจากซึมซับได้ดีกันเลือดไหลซึม ยังสามารถทำให้อากาศถ่ายเทได้ดีบริเวณปากแผล ทำให้ไม่เกิดความอับชื้น สาเหตุหลักทำให้บริเวณผิวปากแผลมีสีด่างๆขาวๆ WoW Just WoW #นาโน #นวัตกรรม #เทคโนโลยี #การแพทย์ #รักษา #สุขภาพ #Health

 

พิธีกร : นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณทีป
ผลิตรายการ: นายจามร ไพศาลจิตอาทร, นายวิทวัส ยุทธโกศา