รับประทานผักไฮโดรโปนิกส์ เสี่ยง”มะเร็ง” จริงหรือ?

🍅🥗🥬. . . มาฟังคำตอบของอาจารย์กันว่า. .
กินผักสลัดไฮโดรโปนิกส์แล้วเสี่ยงเป็น”มะเร็ง” จริงเหรออ⁉️ 😱🤔
ผศ.ดร. Kanithaporn Vangnai ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart Agro-Industry
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (Kasetsart University)
#ผักสลัด 🥗🥬🍎🥒🥕🥦🥙
#มะเร็ง . . . . 🚫⁉️
#มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 🏫🛣🛤
#กินคลีน #กินผัก #ลดน้ำหนัก #สายคลีน
#ผักไฮโดรโปนิกส์

พิธีกร : นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณทีป
ผลิตรายการ: นายจามร ไพศาลจิตอาทร, นายวิทวัส ยุทธโกศา