ระบบรายงานสภาพฝุ่นละอองทางอากาศ แบบออนไลน์

🚧🏗 ผศ.ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม สถานีตรวจวัดอุตุนิยมใกล้ผิวดินและคุณภาพอากาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมมือกับ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ม.เกษตรศาสตร์ รายงานสภาพฝุ่นละอองทางอากาศภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แบบออนไลน์ เพื่อประชาคม มก. ติดตามชมใน #รายการKURDINews #KURDINews #ระบบรายงานสภาพฝุ่นละอองทางอากาศภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #แบบ https://airq.ku.ac.th

 

พิธีกร : นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณทีป
ผลิตรายการ: นายจามร ไพศาลจิตอาทร, นายวิทวัส ยุทธโกศา