งานวิจัยมก.แก้ปัญหาราคายางตกต่ำ

วิกฤตราคายาง ‼️มาร่วมหาทางออก #ราคา #ยางพารา #ตกต่ำ ผศ.ดร. ขวัญชัย ดวงสถาพร คณะวนศาสตร์ Kasetsart University มีคำตอบ. . ติดตามชม ทางช่อง YouTube #KURDINews #รายการKURDINews 🌴 🌳 🍁

 

พิธีกร : นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณทีป
ผลิตรายการ: นายจามร ไพศาลจิตอาทร, นายวิทวัส ยุทธโกศา