กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ขอเชิญร่วมงานสาธิตและทดลองเทคโนโลยีทางทหาร ประจำปี 2562

กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ขอเชิญร่วมงานสาธิตและทดลองเทคโนโลยีทางทหาร ประจำปี 2562 (Crimson Viper 2019 : CV 19) ระหว่างวันที่ 5-9 สิงหาคม 2562 ณ อาคารบริการ ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน) ถนนศรีสมาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และสนามบินเล็กกองทัพอากาศ ถนนเดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ สนใจสอบถามเพิ่มเติมโทร.0 2560 5256-7

เอกสารเพิ่มเติม ; (คลิก)