สวพ.มก. ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ปีที่ 28

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมแสดงความยินดีแก่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในวัน “ครบรอบวันสถาปนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ” ปีที่ 28  ภายในงานมีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป และกิจกรรมละลายพฤติกรรม วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันผลิตผลเกษตรฯ