การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานเฉลิมฉลองในการสถาปนาครบ 50 ปี คณะศึกษาศาสตร์ จัดให้มีกิจกรรมที่เป็นสื่อกลางและเปิดโอกาสให้บุคลากร นิสิตปัจจุบัน นิสิตเก่า และประชาชนทั่วไป จึงกำหนดจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ Blu-O Rhythm & Bowl Esplanade สาขาแคราย ผู้ประสงค์เข้าร่วมการแข่งขันสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมดังแนบ