มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารกาสะลองคำ

ด้วยวารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิชาการ, บทความวิจัย, บทความปริทัศน์และบทวิจารณ์หนังสือที่เกี่ยวข้องกับทางการศึกษา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและกำหนดการเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านระบบได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป