มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ The 6th Engagement Thailand Annual Conference 2019

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ The 6th Engagement Thailand Annual Conference 2019 ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.engagementthailand.org/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.0 5541 1096