สวพ.มก.ร่วมแสดงความยินดี “วันนวัตกรรมมนุษยศาสตร์” ก้าวเข้าสู่ปีที่ 38 แห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มก.

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องใน “วันนวัตกรรมมนุษยศาสตร์” ก้าวเข้าสู่ปีที่ 38 แห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายในงานมีนิทรรศการ และผลงานทางวิชาการต่างๆ มากมาย

และร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วราพรรณ อภิศุภะโชค รองผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สวพ.มก. ได้รางวัลบุคลากรดีเด่นสายวิชาการด้านการเรียนการสอน และผศ.ดร.พรทิพย์ เย็นจะบก อดีตรองผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สวพ.มก. ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นสายวิชาการด้านการเรียนการสอน และบุคลากรที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย ในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมและแสดงดนตรี ชั้น ๒ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์