ใบมีดประสิทธิภาพสูงสำหรับเครื่องเกี่ยวข้าววางรายแบบสะพายหลัง

ใบมีดประสิทธิภาพสูงสำหรับเครื่องเกี่ยวข้าววางรายแบบสะพายหลัง สามารถในการเกี่ยวข้าว 0.15 และ 0.18 ไร่ต่อชั่วโมง มีความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 0.61 และ 0.65 ลิตรต่อชั่วโมง ต้นทุนต่ำและมีความปลอดภัยในการใช้งานสูง ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง 22 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับใบมีดที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน สอบถามได้ที่ คุณเสกสรร สีหวงษ์ ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-3435-1397

ขอขอบคุณทุกท่านที่ชมสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. และขอความกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามการให้บริการข้อมูล เพื่อการปรับปรุงต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง  

คลิกที่นี่เพื่อตอบแบบสอบถาม—> https://goo.gl/forms/iQ8OcJmUzGIyTIwD2

ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์   : วนิดา รัตตมณี  ประเสริฐ กล่อมฤกษ์
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.