พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562

[pdf-embedder url=”https://www3.rdi.ku.ac.th/wp-contents/uploads/2019/06/พรบ-กระทรวงอุดมศึกษา62.pdf”]