มดปากห่างชนิดใหม่ของโลก

มดตัวน้อยตัวนิด 🐜 🐜 มดมีฤทธิ์น่าดู 🍃🌳 . . 🌿🍃เรื่องของมดปากห่าง 3 ชนิดใหม่ ที่ค้นพบในประเทศไทย โดย ผศ.ดร.วัฒนชัย ตาเสน ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามชมได้ใน #รายการKURDINews #KURDINews #มด #ชนิดใหม่ #สกุลใหม่ #ชีววิทยา #ป่าไม้ #วนศาสตร์ #เกษตรศาสตร์ #เกษตร

พิธีกร:นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณทีป
ผลิตรายการ: นายจามร ไพศาลจิตอาทร, นายวิทวัส ยุทธโกศา