มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติในความร่วมมือ 4 สถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2562 (4+BAS National Conference 2019)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติในความร่วมมือ 4 สถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2562 (4+BAS National Conference 2019) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “New Age in Sustainable Business” ในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 (หอประชุมใหญ่) ชั้น 4 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้สนใจสามารถส่งบทความฉบับสมบูรณ์ได้ที่ https://bas.swu.ac.th/conference2019 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 พฤษภาคม 2562 สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-649-5000 ต่อ 11756