ผีเสื้อกลางคืน สกุลใหม่ของโลก

🦋🌼 #ผีเสื้อสกุลใหม่ของโลก สกุล “Kasetsartra” สปีชีส์ Fasciaura 🦋 ค้นพบโดย รศ.ดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน ☘️🌸🌹☀️ Kasetsart University- – – – 🦋🌺 ติดตามชมได้ใน #รายการKURDINews #KURDINews – – -🌱🦋🕸🕷- – 🦋🦋- –

 

พิธีกร:นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณทีป
ผลิตรายการ: นายจามร ไพศาลจิตอาทร, นายวิทวัส ยุทธโกศา