ขอเชิญร่วมงาน กิจกรรม “สัปดาห์พลังนิสิต พลังจิตอาสา” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ขอเชิญร่วมงาน กิจกรรม “สัปดาห์พลังนิสิต พลังจิตอาสา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ ประดิษฐ์สมุดทำมือให้น้องๆชายแดน ผู้ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการศึกษา ประดิษฐ์หมอนหลอดเพื่อผู้ป่วยติดเตียง อ่านหนังสือเสียงเพื่อคนตาบอด ทำความสะอาดพื้นที่ภายใน มก. งานจัดระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2562 ณ ถนนหน้าตึกอาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
*และมีกิจกรรมเสวนาในวันที่ 25 เมษายน 2562 คือ ตัวตน คนอาสา เวลา 16.00-17.00 น. และคนสร้าง องค์กรเสริม 17.00-18.00 น. ส่วนกิจกรรมเสวนาในวันที่ 26 เมษายน 2562 คือ การศึกษาอาสาเพื่อมวลชน 17.00-18.00 น.