สวทช. เปิดรับสมัครโครงการนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2562

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัครโครงการนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2562 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณรวมไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อโครงการ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตาม Link ที่แนบ สอบถามโทร.0 2564 7000