ฝุ่นพิษ PM2.5 กับผลกระทบทางเศรษฐกิจ

#ปัญหาฝุ่น PM2.5 🏗🛣🏠 ▶️ https://youtu.be/cVXEla8CeYA

. . . สร้างความเสียหายเป็นมูลค่ากว่า 4.5 แสนล้านบาทต่อปีในกรุงเทพ

มาร่วมกันหาคำตอบกับ รศ.ดร. วิษณุ อรรถวานิช คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (Kasetsart University)
#รายการKURDINews #KURDINews
#มูลค่าความเสียหายจากฝุ่น
#PM 2.5 #เศรษฐศาสตร์ #สิ่งแวดล้อม


พิธีกร:นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณทีป
ผลิตรายการ: นายจามร ไพศาลจิตอาทร, นายวิทวัส ยุทธโกศา