สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 16

สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมพระเพทราชา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://seed.or.th/ สอบถามโทร.08-4938-2003